Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trung tâm Chứng nhận chất lượng (CQC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp được Hội đồng Bộ trưởng – nay là Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và hoạt động), CQC được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-LHH.

Trung tâm Chứng nhận chất lượng có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về hoạt động tài chính.

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();