Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỬA NHỰA U-PVC

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỬA NHỰA U-PVC
15 Tháng Tám, 2019 adminphonghoang

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỬA NHỰA U-PVC

QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Các nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD, bao gồm 10 nhóm sản phẩm,, trong đó có: Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC.

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD.

Theo đó, các sản phẩm đã bỏ không còn chứng nhận hợp quy, như sau:

– Thiết bị vệ sinh

– Sơn Epoxyl, sơn Alkyd

– Cốt liệu lớn (đá xây dựng).

– Gạch terrazzo

– Cửa đi, cửa sổ

– Clanhke xi măng poóc lăng

– Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

– Xi măng trắng

– Kính nổi, kính kéo, kính cán vân hoa….

Các sản phẩm phải chứng nhận hợp quy bổ sung :

– Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất

– Ống nhựa Polyetylen (PE), Polypropylen (PP)

– Kính gương tráng bạc

Như vậy, kể từ thời điểm 01/01/2018 QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, Sản phẩm cửa nhựa UPVC không nằm trong danh mục vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy. Nhà sản xuất có thể chứng nhận sản phẩm cửa nhựa UpVC phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004

Trung tâm CQC cung cấp dịch vụ chứng nhận Sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa UPVC  phù hợp TCVN 7451:2004.

Cửa được thiết kế theo nhiều kiểu mở. Ký hiệu qui ước cho từng kiểu như sau :

F          Ô cửa cố định (fixed light)

SH        Kiểu mở bản lề đứng (side hung)

TH        Kiểu mở bản lề trên (top hung)

BH        Kiểu mở bản lề dưới (bottom hung)

VP        Kiểu mở xoay theo trụ đứng (vertical pivot)

HP        Kiểu mở lật theo trụ ngang (horizontal pivot)

HR        Kiểu mở lật theo trụ ngang đảo chiều (horizontal pivot reversible)

VR        Kiểu mở xoay theo trụ đứng đảo chiều (vertical pivot reversible)

TP        Kiểu xoay trụ ngang (projected top hung)

SP        Kiểu xoay trụ đứng (projected side hung)

HS        Kiểu trượt ngang (horizontal slider)

VS        Kiểu trượt đứng (vertical slider)

TT         Kiểu lật và quay (tilt and turn)

SF        Kiểu mở gấp trượt (sliding – folding)

ST        Kiểu lật trượt (parallel slide and tilt)

CQC Hỗ trợ thủ tục công bố chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục TCĐLCL sở tại khi sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn.

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỬA NHỰA VỚI CHỨNG CHỈ HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG NGHỆ 4.0 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP, NHIỆT TÌNH.

Chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất: Với phương châm hỗ trợ tối đa và hạn chế  các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TẬN TÌNH, TỐT NHẤT và NHIỀU NHẤT :  Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm CQC hỗ trợ đầy đủ và trọn gói các thủ tục để sản phẩm cửa nhựa u-PVC được chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn chất lượng Quốc gia và được gắn dấu phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia lên nhãn sản phẩm. Hiện nay, do sự phát triển nhanh và rộng của sản phẩm cửa nhựa u-PVC nên tình trạng chất lượng sản phẩm không đồng đều. Do đó để đảm bảo chất lượng sản phẩm , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn (TCVN) quy định về các thông số an toàn, chất lượng đối với sản phẩm cửa nhựa u-PVC. Khi doanh nghiệp đạt được chứng nhận sản phẩm cửa nhựa u-PVC phù hợp với các Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 sẽ có nhiều lợi ích. Doanh nghiệp chứng minh được sản phẩm  Sản phẩm cửa nhựa u-PVC của mình đạt tiêu chuẩn Quốc gia và công bố chất lượng khi đưa sản phẩm ra thị trường.

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CHO SẢN PHẨM CỬA KHÁCH HÀNG THAM KHẢO:

SỐ TIÊU CHUẨN TIÊU ĐỀ TIÊU CHUẨN
TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ –

Phần 1: Cửa gỗ

TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa gỗ – Phần 2: Cửa  kim loại
AS 2688 Cửa gỗ
TCVN 7452-1:2004

(EN 1026:2000)

Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử.

Phần 1: Xác định độ lọt khí.

TCVN 7452-2:2004 (EN 1027:2000) Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử.

Phần 2: Xác định độ kín nước

TCVN 7452-3:2004 Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử.

Phần 3: Xác định độ bền áp lực gió.

TCVN 7452-6:2004 (ISO 9379:1989) Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử.

Phần 6: Thử nghiệm đóng và mở lặp lại

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỬA GỖ VÀ CỬA ĐI

STT TÊN SẢN PHẨM CHỈ TIÊU KỸ THUẬT MỨC YÊU CẦU PHƯƠNG PHÁP THỬ
1.  

 

Cửa số , cửa đi bằng khung nhựa uPVC

1.     Độ bền áp lực gió Theo bảng 3 của TCVN 7451:2004 TCVN 7452-3:2004
2.     Độ kín nước TCVN 7452-2:2004
3.     Độ bền góc hàn thanh profile, Mpa không thấp hơn 25 TCVN 7452-4:2004
2  

 

Cửa đi, cửa sổ, cửa gỗ

1.     Độ bền áp lực gió Theo bảng 3 của TCVN 9366 -1:2012 TCVN 7452-3:2004
2.     Độ kín nước Không có nước thâm nhập TCVN 7452-2:2004
3.     Độ bền chịu va đập Theo bảng 3 của TCVN 9366 -1:2012 Phụ lục C của TCVN 9366-1:2012
3  

Cửa đi, cửa sổ, cửa kim loại

1.     Độ bền áp lực gió Theo bảng 2 của TCVN 9366 -2:2012 TCVN 7452-3:2004
2.     Độ kín nước Không có nước thâm nhập TCVN 7452-2:2004

 LỢI ÍCH KHI CHỨNG NHẬN MÁY SẢN PHẨM CỬA NHỰA uPVC

  1. Tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ – tăng khả năng trúng thầu. Việc đạt được Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm cửa nhựa uPVC đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7451:2004 là một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Với đặc thù của sản phẩm, Chứng chỉ chứng nhận hợp chuẩn (phù hợp tiêu chuẩn) cửa nhựa uPVC phù hợp TCVN 7451:2004 cũng là cơ hội để quý khách hàng có thể nhận được các gói đấu thầu vào các công trình/doanh nghiệp lớn, vì hiện nay ngoài quy định của nhiều gói đấu thầu nhà nước, thì rất nhiều Tổng công ty hoặc Doanh nghiệp yêu cầu sản phẩm của đối tác phải có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng thì mới đồng ý mua sản phẩm, ký kết hợp đồng.
  2. Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường Theo điều 24, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì người sản xuất phải công bố sản phẩm của mình phù hợp Tiêu chuẩn/Quy chuẩn trước khi đưa ra thị trường. Đây là quy định bắt buộc do đó sản phẩm cửa nhựa uPVC của doanh nghiệp bắt buộc phải được thử nghiệm chất lượng, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và công bố phù hợp Tiêu chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh và thành phố. Do đó khi sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn thì doanh nghiệp sẽ tránh được rủi ro khi sản phẩm ra thị trường bị quản lý thị trường kiểm tra, tịch thu hàng hoá và xử phạt do chưa thực hiện công bố chất lượng sản phẩm.
  3. Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác Sản phẩm cửa nhựa uPVC dự ứng lực sau khi được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, công bố tiêu chuẩn thì sẽ được gắn dấu hiệu phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) lên nhãn mác, bao bì sản phẩm và các tài liệu giới thiệu về sản phẩm. Điều này chứng tỏ sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt theo Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, đó như một lời cam kết chất lượng đối với khách hàng và đối tác. Từ đó xây dựng niềm tin, tạo dựng thương hiệu bằng chính chất lượng sản phẩm mà mình mang lại

THỦ TỤC, THỜI GIAN CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỬA NHỰA uPVC

1.Thủ tục chứng nhận sản phẩm

2.Thời gian triển khai

Thời gian triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiến độ triển khai trong nội bộ doanh nghiệp, kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian trả kết quả phân tích của phòng thử nghiệm.

Một khung thời gian thông thường như sau:

  1. Đánh giá chứng nhận + thử nghiệm mẫu: 10 đến 15 ngày.
  2. Công bố hợp chuẩn sản phẩm từ 15 ngày đến 20 ngày. Sau khi được chứng nhận, CQC sẽ hỗ trợ miễn phí lập hồ sơ công bố phù hợp Tiêu chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/thành phố. Hồ sơ công bố phù hợp Tiêu chuẩn theo quy định Điều 9, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN gồm:

– Bản công bố phù hợp Tiêu chuẩn (theo mẫu (theo Mẫu 2, Phụ lục III Thông tư 28/2012/TTBKHCN);

– Bản sao đăng ký kinh doanh;

– Bản sao y bản chính Tiêu chuẩn áp dụng

– Bản sao Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn;

– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho CQC.

ƯU ĐIỂM VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỬA NHỰA uPVC CỦA CQC

  1. Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Trung tâm CQC cấp: CQC là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định được phép chứng nhận sản phẩm cửa nhựa uPVC phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7451:2004. Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Trung tâm CQC cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp.
  2. Chi phí hợp lý đáp ứng được nhu cầu của khách hàng : Chi phí chứng nhận của CQC luôn luôn phù hợp theo quy mô của doanh nghiệp.
  3. Thủ tục thuận tiện – hỗ trợ tối đa : Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được Trung tâm CQC song hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, đánh giá và tiếp nhận Giấy chứng nhận.
  4. Theo xu hướng công nghệ 4.0, CQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của CQC. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN

HOTLINE: 0243.997.59.59/0917751668

Trụ sở chính: Số nhà 4, ngách 20, ngõ 124, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

VPGD: Số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

VPGD miền nam: Số 13 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();