Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

Tài liệu công khai

 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

  Read more
 • QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN

  Read more
 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

  Read more
 • QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN

  Read more

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();