Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

Dịch vụ khác

 • HỖ TRỢ CÔNG BỐ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

  Read more
 • HỖ TRỢ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  Read more
 • HỖ TRỢ CÔNG BỐ LƯU HÀNH SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  Read more
 • Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO

  Giới thiệu Khóa đào tạo hệ thống quản lý ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22000: 2018; HACCP Khóa…

  Read more
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

  Giới thiệu khóa học Là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng,…

  Read more

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();