Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
25 Tháng Mười Một, 2018 adminphonghoang

Giới thiệu khóa học

Là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các doanh nghiệp. Khóa học này tập trung vào đánh giá hệ thống theo ISO 9001:2015 để cải tiến chất lượng thật sự chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 9000 (phiên bản 2015) cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Nội dung khóa học

■ Giới thiệu khóa học: thành phần tham dự, mục tiêu khóa học… Chia nhóm;
■ Tổng quan về đánh giá nội bộ;
■ Kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh giá nội bộ;
■ Nâng cao kỹ năng lập bảng danh mục đánh giá (checklist);
■ Những vấn đề thường phát sinh trong quá trình đánh giá;
■ Phương pháp tiếp cận hệ thống kiểm soát quá trình;
■ Nâng cao kỹ năng đánh giá, kỹ năng làm báo cáo và phân loại các điểm không phù hợp;
■ Các hành động tiếp theo;
■ Lưu ý đối với chuyên gia đánh giá;
■ Bài tập củng cố kiến thức;
■ Tổng kết;
■ Bài thi.

 

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();