Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
25 Tháng Mười Một, 2018 adminphonghoang

Trung tâm Chứng nhận Chất Lượng là tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  (Bộ Khoa học và Công nghệ), thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia và thực hiện các hoạt động dịch vụ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng. Một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Chứng nhận Chất Lượng các sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hay nước ngoài.

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận.

Sản phẩm: bao gồm cả dịch vụ và quá trình.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (viết tắt là chứng nhận hợp chuẩn) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là chứng nhận hợp quy) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm quy chuẩn quốc gia và quy chuẩn địa phương. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quá trình chứng nhận sản phẩm phù hợp  

Để thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp, các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục do tổ chức chứng nhận quy định trên cơ sở các quy định của quốc tế và quốc gia. Ở Việt Nam, hiện nay việc đánh giá chứng nhận sản phẩm có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, Trung tâm chứng nhận chất lượng sẽ cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu phù hợp trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận phù hợp.

Lợi ích của việc chứng nhận sản phẩm phù hợp

Việc sử dụng dịch vụ chứng nhận sản phẩm của một tổ chức chứng nhận có năng lực sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp, cụ thể là:

 • Tăng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào sản phẩm cung ứng;
 • Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm;
 • Nâng cao khả năng cạnh trạnh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật ;
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí thử nghiệm, bảo hành,…;
 • Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
 • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin;
 • Nhận được các dịch vụ hỗ trợ sau chứng nhận của CQC.

Quy trình chứng nhận sản phẩm

Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy

 • Là bằng chứng thể hiện sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
 • Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn;
 • Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Hình 1: Mẫu dấu chứng nhận hợp quy

Hình 2: Mẫu dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
của Trung tâm Chứng nhận Chất Lượng

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN

HOTLINE: 0243.997.59.59/0917751668/ 084.210.1188

Trụ sở chính: Số nhà 4, ngách 20, ngõ 124, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

VPGD: Số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();