Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

Chứng nhận ISO

 • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

  Chứng nhận ISO 9001:2015 tại Trung tâm chứng nhận chất lượng CQC với Thủ tục nhanh gọn – Chi phí…

  Read more
 • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000:2018

  Trung tâm Chứng nhận chất lượng CQC hỗ trợ chứng nhận, đào tạo hệ thống quản lý an toàn vệ…

  Read more
 • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY THEO HACCP CODEX

  Trung tâm Chứng nhận chất lượng CQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học…

  Read more
 • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2015

  Chứng nhận ISO 14001:2015 tại Trung tâm chứng nhận chất lượng CQC với Thủ tục nhanh gọn – Chi phí…

  Read more

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();